วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มีจิตสาธารณะ          การทำความสะอาดวัน Big  cleanning day  ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  สถานที่ที่รับผิดชอบคือข้างห้องน้ำอาคาร 4ค่ะ
ภาพการกวาดห้อง ศิลปะหลังจากเรียนเสร็จแล้ว ดิฉันได้รับอาสากวาดห้องให้คุณครู
ด้วยความเต็มใจค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น